Digital AML - Software til Hvidvask Compliance

Den eneste "one-stop" løsning, der sætter din virksomhed i stand til at opfylde sine forpligtelser efter hvidvaskloven

Digital AML's baggrund

Hvidvaskloven

Den 26. juni 2017 trådte den nye Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terror (hvidvaskloven) i kraft, der er implementeringen af EU's 4. hvidvaskdirektiv. Vores løsning er målrettet virksomheder og personer omfattet af denne lovgivning, og faciliterer samtlige lovpligtige processer og analyser.

Tre-delt løsning

Onboarding af en ny kunde eller en ny sag for en eksisterende kunde kan være omfattet af loven, og kræve handling. Vores løsning er i hver situation tre-delt: med udgangspunkt i (1) din virksomheds risikoprofil i den konkrete situation, (2) en stillingtagen til, om den konkrete sag er omfattet eller ej, og (3) en risikoanalyse af kunden og sagens omstændigheder, legitimation og verifikation af oplysninger i offentlige registre, herunder CVR, CPR, PEP, EU-sanktionslister, og meget mere.

Rapport

Alle analyser samt dokumentation leveres sammen med anbefalinger i én samlet rapport. Dette letter arkivering, audit samt tilsyn.

Overvågning

Løsningen overvåger løbende udvalgte kundeforhold, og ændrer disse sig, alarmeres kunden om ændrede forhold.

Undervisning

Samtlige medarbejdere i virksomheder omfattet af loven skal løbende undervises i hvidvasklovgivningen. Løsningen understøtter e-learning samt dokumentation for overholdelse her af.

Samarbejdspartnere & dataleverandører

KOMMER SNART

 
 

Hvem er omfattet hvidvaskloven?

Advokater

Udlejere

Revisorer og eksterne bogholdere

Finansielle virksomheder

Ejendomsmæglere

Udbydere af tjenesteydelser

Mikkelsen: Nu sætter vi jagten ind

”Nu sætter vi jagten ind på de skruppelløse forbrydere, som har hvidvasket penge. Nu kommer der et skærpet ansvar, også i den finansielle sektor, siger Brian Mikkelsen.”

Hvidvaskloven kommer også til at ramme andelsboligforeninger

”Som følge af hvidvaskloven skal alle bestyrelser i landets andelsboligforeninger udfylde et skema med oplysninger om andelsboligforening bankforhold, som skal sendes til foreningens bank. Årsagen er hvidvaskloven, som også gælder andelsboligforeninger.”

IBM drev ulovlig forretning i otte år

”IBM skal af med knap en million for overtrædelse af hvidvaskloven i Danmark i forbindelse med en leasingforretning, som blev opstartet i 2006.”

Østjysk bilforhandler skal betale bøde for hvidvask

”Bilforhandler idømmes bøde på 30.000 kroner for at modtage for store kontantbeløb i handler med brugte biler.”

 

Q & A

 

Q & A

Digital AML på twitter

 

©2017 DigitalAML.com

Kvæsthusgade 5c, 4. sal,  DK1251 København K

Tlf.: 70205252

CVR: 38872311

  • LinkedIn - sorte cirkel
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle