Den eneste "one-stop" løsning, der sætter din virksomhed i stand til at opfylde sine forpligtelser efter hvidvaskloven

Digital AML's baggrund

Hvidvaskloven

Den 26. juni 2017 trådte den nye Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terror (hvidvaskloven) i kraft, der er implementeringen af EU's 4. hvidvaskdirektiv. Vores løsning er målrettet virksomheder og personer omfattet af denne lovgivning, og faciliterer samtlige lovpligtige processer og analyser.

Tre-delt løsning

Onboarding af en ny kunde eller en ny sag for en eksisterende kunde kan være omfattet af loven, og kræve handling. Vores løsning er i hver situation tre-delt: med udgangspunkt i (1) din virksomheds risikoprofil i den konkrete situation, (2) en stillingtagen til, om den konkrete sag er omfattet eller ej, og (3) en risikoanalyse af kunden og sagens omstændigheder, legitimation og verifikation af oplysninger i offentlige registre, herunder CVR, CPR, PEP, EU-sanktionslister, og meget mere.

Rapport

Alle analyser samt dokumentation leveres sammen med anbefalinger i én samlet rapport. Dette letter arkivering, audit samt tilsyn.

Overvågning

Løsningen overvåger løbende udvalgte kundeforhold, og ændrer disse sig, alarmeres kunden om ændrede forhold.

Undervisning

Samtlige medarbejdere i virksomheder omfattet af loven skal løbende undervises i hvidvasklovgivningen. Løsningen understøtter e-learning samt dokumentation for overholdelse her af.

Samarbejdspartnere & dataleverandører

KOMMER SNART

 
 

Hvem er omfattet hvidvaskloven?

Advokater

Udlejere

Revisorer og eksterne bogholdere

Finansielle virksomheder

Ejendomsmæglere

Udbydere af tjenesteydelser

Mikkelsen: Nu sætter vi jagten ind

”Nu sætter vi jagten ind på de skruppelløse forbrydere, som har hvidvasket penge. Nu kommer der et skærpet ansvar, også i den finansielle sektor, siger Brian Mikkelsen.”

Hvidvaskloven kommer også til at ramme andelsboligforeninger

”Som følge af hvidvaskloven skal alle bestyrelser i landets andelsboligforeninger udfylde et skema med oplysninger om andelsboligforening bankforhold, som skal sendes til foreningens bank. Årsagen er hvidvaskloven, som også gælder andelsboligforeninger.”

IBM drev ulovlig forretning i otte år

”IBM skal af med knap en million for overtrædelse af hvidvaskloven i Danmark i forbindelse med en leasingforretning, som blev opstartet i 2006.”

Østjysk bilforhandler skal betale bøde for hvidvask

”Bilforhandler idømmes bøde på 30.000 kroner for at modtage for store kontantbeløb i handler med brugte biler.”

 

Q & A

 

Q & A

Tracto genital femenino


 • Visión general
 • Ciclo menstrual
La célula


 • Partes de la célula
 • Tejidos epiteliales
Células normales


Epitelio escamoso plano estratificado

 • Células superficiales
 • Células intermedias
 • Células naviculares
 • Células parabasales
 • Células basales

Epitelio Cilíndrico Simple

 • Células endocervicales
 • Células endometriales
 • Células de metaplasia

Otros elementos

 • Eritrocitos
 • Polimorfonucleares neutrófilos
 • Bacilos de doderlein
Células inflamatorias


Agentes patógenos

 • Lactobacilos
 • Actinomyces
 • Gardnerella vaginalis
 • Chlamydia
 • Leptotrix
 • Cándidas SP
 • Trichomonas vaginalis
 • Citomegalovirus
 • Herpes simple
 • V.P.H

Células con cambios inflamatorios

 • Células con metaplasia reactiva
 • Células epiteliales con cambios reactivos
 • Células endocervicales reactivas

Células con procesos reparativos

 • Fibrocitos
 • Fibroblastos
 • Fibroblastos multinucleados
 • Células musculares lisas
Células positivas


Lesiones pre malignas

 • ASCUS
 • ASC-H
 • LSIL
 • HSIL
 • ACG

Lesiones malignas

 • Carcinoma epidermoide
 • Adenocarcinoma

Digital AML på twitter

 

©2017 DigitalAML.com

Kvæsthusgade 5c, 4. sal,  DK1251 København K

Tlf.: 70205252

CVR: 38872311

 • LinkedIn - sorte cirkel
 • Twitter - Black Circle
 • YouTube - Black Circle