Den eneste "one-stop" løsning, der sætter din virksomhed i stand til at opfylde sine forpligtelser efter hvidvaskloven

Digital AML's baggrund

Hvidvaskloven

Den 26. juni 2017 trådte den nye Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terror (hvidvaskloven) i kraft, der er implementeringen af EU's 4. hvidvaskdirektiv. Vores løsning er målrettet virksomheder og personer omfattet af denne lovgivning, og faciliterer samtlige lovpligtige processer og analyser.

Tre-delt løsning

Onboarding af en ny kunde eller en ny sag for en eksisterende kunde kan være omfattet af loven, og kræve handling. Vores løsning er i hver situation tre-delt: med udgangspunkt i (1) din virksomheds risikoprofil i den konkrete situation, (2) en stillingtagen til, om den konkrete sag er omfattet eller ej, og (3) en risikoanalyse af kunden og sagens omstændigheder, legitimation og verifikation af oplysninger i offentlige registre, herunder CVR, CPR, PEP, EU-sanktionslister, og meget mere.

Rapport

Alle analyser samt dokumentation leveres sammen med anbefalinger i én samlet rapport. Dette letter arkivering, audit samt tilsyn.

Overvågning

Løsningen overvåger løbende udvalgte kundeforhold, og ændrer disse sig, alarmeres kunden om ændrede forhold.

Undervisning

Samtlige medarbejdere i virksomheder omfattet af loven skal løbende undervises i hvidvasklovgivningen. Løsningen understøtter e-learning samt dokumentation for overholdelse her af.

Samarbejdspartnere & dataleverandører

KOMMER SNART

 
 

Hvem er omfattet hvidvaskloven?

Advokater

Udlejere

Revisorer og eksterne bogholdere

Finansielle virksomheder

Ejendomsmæglere

Udbydere af tjenesteydelser

Mikkelsen: Nu sætter vi jagten ind

”Nu sætter vi jagten ind på de skruppelløse forbrydere, som har hvidvasket penge. Nu kommer der et skærpet ansvar, også i den finansielle sektor, siger Brian Mikkelsen.”

Hvidvaskloven kommer også til at ramme andelsboligforeninger

”Som følge af hvidvaskloven skal alle bestyrelser i landets andelsboligforeninger udfylde et skema med oplysninger om andelsboligforening bankforhold, som skal sendes til foreningens bank. Årsagen er hvidvaskloven, som også gælder andelsboligforeninger.”

IBM drev ulovlig forretning i otte år

”IBM skal af med knap en million for overtrædelse af hvidvaskloven i Danmark i forbindelse med en leasingforretning, som blev opstartet i 2006.”

Østjysk bilforhandler skal betale bøde for hvidvask

”Bilforhandler idømmes bøde på 30.000 kroner for at modtage for store kontantbeløb i handler med brugte biler.”

 

Q & A

 

Q & A

Er min virksomhed omfattet af ”hvidvaskloven”


En lang række virksomheder er omfattet af hvidvaskloven. Det gælder eksempelvis advokater, revisorer, ejendomsmæglere, udlejere og hele den finansielle sektor. Men også andre kan være omfattet. Det gælder virksomheder/privatpersoner, der leverer ydelser der svarer de nævnte. Det kan f.eks. være skatterådgivere, selvstændige bogføringsfirmaer, professionelle bestyrelsesmedlemmer, virksomheder der medvirker til kapitalfremskaffelse, kontorhoteller etc. Den komplette liste finder du HER.
Hvad kræves af virksomheder omfattet af hvidvaskloven?


Er din virksomhed omfattet af hvidvaskloven så skal du bl.a.:

  1. Vurdere i hvilket omfang din virksomhed kan blive anvendt som led i hvidvask og terrorfinansiering
  2. Etablere procedurer til at imødegå risici
  3. Løbende uddanne alle medarbejdere med kundekontakt
  4. Kende dine kunder, dvs. indhente fornøden legitimation ud fra en risikobaseret tilgang
  5. Vurderer den iboende risiko i det enkelte kundeforhold og transaktion
  6. Løbende overvåge kundeforholdet ud fra en risikobaseret tilgang
  7. Informerer SØIK ved mistanke om hvidvask og/eller terrorfinansiering
Hvor ofte skal jeg gennemføre ”hvidvaskcheck”


Du skal løbende tage stilling til din egen virksomheds risikoprofil. For så vids angår kunder/klienter skal der gennemføres et hvidvaskcheck når kunden ”onboardes” og forud for enhver ny transaktion. Herudover skal ethvert kunde/klientforhold løbende overvåges.
Skal min virksomhed registreres?


Nogle virksomheder er allerede registrerede. De gælder f.eks. advokater, revisorer, ejendomsmæglere samt virksomheder underlagt Finanstilsynet. Men en lang række virksomheder har selv ansvaret for at blive registreret enten i Finanstilsynets hvidvaskregister eller i Erhvervsstyrelsens hvidvaskregister. Du finder en detaljeret oversigt HER.
Hvor kan jeg finde yderligere information?


Hvidvaskloven

Finanstilsynet

Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Digital AML på twitter