Digital AML – en simpel tre-trins process – nemt og hurtig

1

Asset 1_4x-8.png

Trin 1: Virksomhedsdata

Fastlægger risikoprofil

Den hvidvaskpligtige virksomhed besvarer prædefinerede spørgsmål og algoritmen fastlægger risikoprofilen i den konkrete situation.

Revideres som hovedregel 1 gang årligt.

1.jpg

2

Asset 2_4x-8.png

3

Asset 3_4x-8.png

Trin 2: Transaktionsdata

Transaktionen/sagen omfattet af hvidvaskloven

Besvarelse af få prædefinerede spørgsmål og algoritmen klarlægger, om den konkrete sag/transaktion er omfattet af hvidvaskloven eller ej.

Er sag/transaktionen ikke omfattet af loven, leveres en rapport, der bekræfter dette.

2.jpg

Trin 3: Kundedata

Risikoanalyse af kundeforholdet

I sager omfattet af loven kontaktes kunden pr. e-mail og denne besvarer prædefinerede spørgsmål om sin identitet, sagens omstændigheder, uploader legitimation, mv. Algoritmen verificerer date i offentlige registre, herunder CVR, CPR, PEP, EU-sanktionslister, fastlægger risikoprofil - og meget mere.  

3.jpg
Asset 4_4x-8.png

Samlet hvidvaskrapport og lovpligtig overvågning af kundeforhold

Baseret på trin 1-3 laver Digital AML løsningen en risikoanalyse af alt ovenstående.

 

Der leveres i en samlet rapport, herunder lovpligtige analyser afkunden/geografi/personer/ejere/markeder

/leveringskanaler/mv., den bagvedliggende dokumentation, selskabs- strukturer, KYC legitimation, anbefalinger og handlingspligter, mv.

 

Efterfølgende varetages den lovpligtige, kontinuerlige overvågning af kundeforholdet. 

Screenshot 2018-09-28 at 17.31.59.png