Hvem er omfattet hvidvaskloven?

Advokater

Advokatfirmaer og enkeltadvokater

Advokater er omfattet af hvidvaskloven i en lang række af situationer, herunder ved transaktioner. Virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som advokater, er også omfattet. Der gælder en række undtagelser til hvornår advokater er omfattet af loven.

 

Der føres tilsyn med advokater af Advokatsamfundet.

Revisorer og eksterne bogholdere

Revisorer og revisionsfirmaer, samt eksterne bogholdere

Revisorer og revisionsfirmaer godkendt i henhold til lovgivningen er omfattet af hvidvaskloven.

Men også virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser, herunder revisorer, som ikke er godkendt i henhold til revisorloven, skatterådgivere og eksterne bogholdere er omfattet af loven. ​

 

Der føres tilsyn med denne gruppe af Erhvervsstyrelsen.

Ejendomsmæglere

Ejendomsmæglere og ejendomsmægler-virksomheder

Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder er omfattet af hvidvaskloven.

Der stilles således krav om risikoanalyse af egen virksomhed og den konkrete kunde, skriftlige politikker, undervisning af medarbejdere, mv. ​

 

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med ejendomsmæglere.

Udlejere

Udlejningsejendomme og ejendomsadministratorer

Ejendomsadministratorer, udlejere, o.l. kan være omfattet af hvidvaskloven. Der vil altid være pligt til at kende sine kunder (legitimationspligt), og løbende overvåge kundeforholdet. ​

 

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med denne gruppe.

Finansielle virksomheder

Bank, forsikring, pension, fondsmæglere, FAIF, udlån, sparevirsomhed, mv.

Finansielle virksomheders kan være omfattet af hvidvaskloven, herunder pengeinstitutter, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, realkreditinstitutter, investeringsforvaltning, fondsmæglerselskaber, livsforsikring, udstedere af elektroniske penge, forsikringsmæglere, investeringsforeninger, forvaltere af samt alternative investeringsfonde, udlånsvirksomheder, sparevirksomheder, finansiel leasing, betalingstjenester, m.fl. ​

 

Finanstilsynet fører tilsyn med finansielle virksomheder.

Udbydere af tjenesteydelser

Professionelle bestyrelsesmedlemmer, selskabsfabrikant, kontorhotel, nominees, forvaltere/administratorer/trustees

Udbydere af tjenesteydelser kan være omfattet af hvidvaskloven, hvis man erhvervsmæssigt udfører særlig virksomhed.​

 

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med denne store gruppe af personer og virksomheder.