Personerne bag

Søren Brinkmann

Søren Brinkmann er advokat rådgiver om corporate finance, herunder køb og salg af virksomheder (M&A), bank og finans samt fintech/crowdfunding. Søren repræsenterer adskillige danske og internationale finansielle institutioner, private equity og venture capital fonde samt udlånsvirksomheder.

Han har indgående erfaring med at rådgive virksomheder om finansiel regulering, herunder deres pligter efter hvidvaskloven. ​

 

Søren er aktivt bestyrelsesmedlem i en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) og fintech virksomheder, og har mange års erfaring som bestyrelsesmedlem i en bank, et børsnoteret betalingsinstitut, mv. Søren har været ekstern lektor på Københavns Universitets i faget The Law of Private Equity og har skrevet adskillige artikler og bidraget til bøger.

Søren Stenderup

Søren Stenderup er cand.merc. fra Handelshøjskolen i Århus. Han har erfaring med internationale FMCG og lægemiddelvirksomheder, og er biotek entreprenør med fokus på kapitalfremskaffelse i ind- og udland. ​

 

Søren har arbejdet i mange år med crowdfunding, herunder hos Crowdinvest.dk, hvor han bl.a. har ansvaret for overholdelse af hvidvaskloven. Endvidere er han medlem af bestyrelsen i Dansk Crowdfunding Forening samt Finanstilsynets nye Fintech udvalg.

Digital AML ApS er en dansk RegTech-virksomhed, der leverer en compliance løsning til danske virksomheder.

 

Løsningen, der er den eneste i markedet, der alene sætter virksomhederne i stand til at overholde hvidvasklovgivningen, herunder 4. hvidvaskdirektiv og hvidvaskloven, omfatter risikoanalyser, legitimation og verifikation, KYC, PEP, sanktionslister, typografi, mv.