Kviktest

Velkommen til Digital AML´s kviktest. Her kan du hurtigt se om din virksomhed er omfattet af hvidvaskloven.  Løb listen igennem og se hvilken beskrivelse der passer på din virksomhed/de ydelser du leverer. Klik på ”send” og du får resultatet med det samme. I nogle af beskrivelserne kan du klikke for at få en uddybning, så du lettere kan træffe det rigtige valg.

Du får også en række råd om hvad du skal gøre, hvis din virksomhed er omfattet af loven.

Husk at testen kun er vejledende. Der kan være tilfælde, hvor det beror på den konkrete situation om virksomheden er omfattet.

1.

Bank/pengeinstitut

2.

Realkredit

3.

Fondsmægler

4.

Livsforsikring

 eller 

pension

5.

Eksterne bogholdere

6.

Forsikringsmægler

 med formidling af livsforsikringer, pension eller andre

investeringsrelaterede forsikringer

7.

Udbud af betalingstjenester

8.

Investeringsforvaltning og Forvaltning af Alternative Investeringsfonde (FAIF)

9.

Advokat

10.

Revisor (statsautoriseret eller registreret – godkendt i henhold til revisorloven)

11.

Ejendomsmægler (registreret hos Erhvervsstyrelsen)

12.

Finansiel leasing​

13.

Modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler

14.

Udlånsvirksomhed, herunder forbrugerkreditter, realkreditlån, factoring og discontering og handelskreditter

15.

Transaktioner for kunders regning vedrørende:

a.

Pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser mv.)

b.

Valuta

c.

Finansielle futures og options

d.

Valuta- og renteinstrumenter

e.

Værdipapirer

f.

Medvirken ved emission af værdipapirer samt tjenesteydelser i forbindelse hermed (f.eks. investeringscrowdfunding)

g.

Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål samt rådgivning og tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder. (f.eks. corporate finance og virksomhedsformidling)

16.

Erhvervsmæssig

 levering af samme ydelser som advokater, revisorer og

ejendomsmæglere, herunder revisorer, der ikke er godkendt i henhold til revisorloven samt skatterådgivere.

17.

Udbud af tjenesteydelser til virksomheder i form af:

a.

Oprettelse af Oprettelse af selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer

b.

Fungerer som eller sørger for at en anden person fungerer som ledelsesmedlem i en virksomhed eller som deltager i et interessentselskab eller en tilsvarende post i andre virksomheder (f.eks. professionelle bestyrelsesmedlemmer)

c.

Stiller hjemstedsadresse eller anden adresse der på samme måde er beregnet som kontaktadresse og dertil knyttede tjenester, til rådighed for en virksomhed (f.eks. kontorhoteller)

18.

Valutavekslingsvirksomhed​

19.

Ingen af ovenstående

©2017 DigitalAML.com

Kvæsthusgade 5c, 4. sal,  DK1251 København K

Tlf.: 70205252

CVR: 38872311

  • LinkedIn - sorte cirkel
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle