• ms43606

Hvidvaskloven – undervisning af medarbejdere:


Indledning:

Hvidvaskloven stiller krav om løbende uddanelse af relevante medarbejdere – det fremgår af lovens § 8 stk. 6.

Uddannelsen skal være specifik for den enkelte virksomhed og den skal være målrettet medarbejderens arbejdsområde. Dvs. at der bl.a. skal tages udgangspunkt i virksomhedens politikker, procedurer og risikovurderinger. Man kan med andre ord ikke ”nøjes” med en generel undervisning indenfor lovens område.

Hvilke medarbejdere og hvor ofte?


Loven omfatter de medarbejdere som arbejder kunde/klientorienteret hvad enten der er direkte kontakt eller der er tale om administrative rutiner mv.

Nyansatte skal i princippet modtage undervisning med det samme de starter. Da loven kræver at medarbejdere til stadighed er opdaterede på virksomhedens politikker og procedurer vil et rimeligt interval for allemedarbejdere være en årlig a´jourføring.


Hvad skal der undervises i?

Der skal undervises i de områder, der er relevante for medarbejderen. Hvis en medarbejder f.eks. udelukkende arbejder med indenlandske kunder, vil der ikke være behov for også at undervise i de særlige forhold relateret til udenlandske kunder.

Undervisningen skal til gængæld målrettes den enkelte medarbejder, så medarbejderen forstår hvilken betydning lovens krav har i den enkeltes jobsammenhæng. Det vil derfor ikke være tilstrækkeligt blot at udlevere og gennemgå virksomhedens skriftlige politikker og procedurer.


Afslutning

Digital AML tilbyder on-line uddannelse af virksomhedernes medarbejdere. Se mere på digitalaml.com/undervisning32 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle